Under dagens ASL pass arbetade vi med vårt SO tema som är trafik och om hur vi kan leva miljövänligare.