Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Månad: januari 2017 (sida 1 av 2)

Finmotorik

På tisdagar har vi en lektion där vi tränar finmotorik. Idag har barnen fått konstruera efter en egenritade instruktion/ modell.

Fritids aktiviteter!

Utedagar i Solfjäderskogen och Brunnsparken. Vi leker, bygger snögubbar och kojor. Det som varit den mest populära aktiviteten under både hösten och vintern är Pokémon. Barnen målar bilder, byter kort med varandra och lär sig hela tiden om nya figurer. Det är en aktivitet som bidrar till en härlig gemenskap barnen emellan.

Lästräning

Vi tittar på boken Gittan och älgbrorsorna med text och tränar på att läsa med i meningarna. Vi spelar även charader för varandra och barnen gissar på att Sanna spelar dragspel… och det var rätt!

ASL – Sagoskrivande till bilder

På ASL lektionen idag har vi fortsatt att arbeta med sagoskrivandet. Idag har de fått utgå från fyra bilder när de skriver.

 

När eleverna skrivit klart sin text får de läsa upp dem.

ASL – Bokstäver

Barnen blev idag tilldelade varsin bokstav i deras skrivpar. Utifrån den fick de komma på fem substantiv eller adjektiv och fem namn och sedan måla en passande bild till.

Idag har vi besökt konserthuset!

Idag fick vi njuta av kammarorkestern och Karl Johansskolans elever som framförde majas alfabets sånger! Rolig och underhållande förmiddag på konserthuset!

Gemensam skrivning

På eftermiddagen idag arbetade vi med en fakta text om snö tillsammans. Vi började prata om vad en faktatext var för något och vad som kännetecknar en sådan. Sedan läste vi en text om snö och barnen fick tillsammans berätta vad de kom ihåg.

 

Tillsammans gjorde vi en mindmap och skrev en gemensam text i ämnet. Detta blev sedan februaris ”bild” till kalenderbladet.

ASL – Sagoskrivande

På dagens ASL pass utgick vi från samma mönstermeningar som förra passet. Vi frågade barnen om de hade några funderingar på varför vi upprepade lektionen? Vi fick många olika tankar, ”för att träna mer på att skriva” ” komma ihåg att skriva punkt  och stor bokstav” ” för att vi ska nöta in” ”träna på att stava rätt”.  Toppen!

Något vi uppmanar till, och som är en del av syftet med asl lektionerna, är samspelet och kommunikationen med sin skrivpartner.  ”Vad ska vi skriva? Hur ska vi formulera oss? Hjälp mig att ljuda! Vad tror du? ”

Många härliga skrattfulla diskussioner får vi ta del av. När det inte låter rätt när de skriver blir det ibland många skratt och försök innan de hittar rätt!

Finmotorisk träning

Vi arbetar med ASL – Att skriva sig till läsning. Då vi inte använder oss av pennan i samma utsträckning kompletterar vi med annan finmotorik träning. Idag fick de sätta ihop gem. Denna grupp fick ihop gemen till 13 meter!

Bild – 10 kompisarna!

På dagens bildlektion fick barnen rita av sina händer, klippa ut och måla dem. Sedan fick de skriva 10 – kompisarna under och träna på dem två och två.

Äldre inlägg