Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Månad: februari 2017 (sida 1 av 2)

Om-sidan

Syfte

Vår ambition är att fylla flera syften med vår blogg. Dels vill vi synliggöra den verksamhet vi bedriver i skolan och presentera de olika arbetssätt vi använder oss av. Likväl vill vi göra våra vårdnadshavare mer delaktiga i barnens vardag och ge barnen ett verktyg att synliggöra sitt lärande i.

Genom bloggen får barnen ett redskap att använda om de har svårt att komma ihåg sin skoldag, eller saknar ord för att berätta hemma vad de har gjort. Texterna och bilderna blir ett bra stöd för dem att kunna återberätta saker hemma och beskriva sina upplevelser. Föräldrarna kan enklare driva samtalet vidare och ställa relevanta frågor till sina barn om hur det arbetat med de olika uppgifterna.

Vilka är vi?

Vi är tre pedagoger: Lina Nilsson, Louise Blom och Eva Berzelius, som tillsammans skapat denna webbplats. Tillsammans arbetar vi som mentorer för Brunnsskolans tre ettor. Dessa ettor arbetar vi med både i basgrupper och tvärgrupper. Att kontinuerligt arbeta i tvärgrupper gör att eleverna får möjligheten att skapa flera relationer med både barn och pedagoger, vilket leder till en ökad trygghet.

Vi anser att det ligger på oss pedagoger som arbetar med bloggen att ha koll på upphovsrättslagen och källor eftersom det är elever i år ett som vi arbetar med. Vi har pratat med eleverna om begrepp som att vara källkritisk, vad reklam har för syfte och att man behöver fundera på vem som är avsändaren och vem som är mottagaren på nätet. Vi har flera bra skolmaterial där vi kan arbeta med dessa olika frågor och om vad man bör tänka på när man arbetar med internet som verktyg.

Förankring till Läroplanen

Vår blogg kan kopplas till läroplanen på flera sätt. Våra inlägg baseras på lektionsplaneringar som är kopplat till läroplanens mål. Vi ser att barnens delaktighet i att formulera inläggen kommer ske i en progression med barnens ålder, på så vis kommer även bloggen i sig bidra till att nå mål som att lära barnen bildhantering och textbearbetning. Genom bloggen synliggörs och dokumenteras barnens lärande på ett för dem tydligt sätt och de kan själva se sina framsteg och återberätta saker som de gjort.

Genom bloggen har vi lärt oss att fånga och se elevernas lärande på ett nytt sätt. Tillsammans med dem ser vi resultatet av ett arbetsområde i det material vi publicerar på bloggen. Det blir mycket konkret när vi ser utfallet tillsammans på storbild, och det ger barnen en känsla av att det de åstadkommer har ett värde och tas tillvara.

Ett bra exempel vi fått ta del av är där en elev tidigare haft svårt att berätta vad hen gjort i skolan och mer antytt att det inte varit något som varit särskilt roligt. Med hjälp av bloggen har föräldrarna nu hittat ett verktyg för att kunna kommunicera med hen om skoldagen och eleven har själv kunnat konstatera att det visst varit flera roliga lektioner som hen dessutom har lärt sig mycket på.

 

Sammanfattningsvis

Vi ser att bloggen gett oss möjlighet att på ett konkret och kreativt sätt kunna presentera vad vi arbetar med tillsammans med eleverna. Barnen blir stolta och bekräftade i att det de gör i skolan är meningsfullt. Dokumentationen blir enkel då vi på ett tydligt sätt får en överblick över det vi arbetat med den senaste tiden. Med hjälp av ämnesflikarna kan vi dessutom enkelt hitta om det är något speciellt vi söker och vill kika närmare på igen.

Vi har fått otroligt mycket positiv respons från vår föräldragrupp om bloggen. Åsikter som framförts är att det har varit väldigt enkelt att kunna följa vad deras barn gör i skolan och på så sätt kunnat engagera sig i barnens vardag. Detta bekräftar det syfte vi har i att ha bloggen som en kommunikativ kanal mellan skola föräldrar och elever.

ASL – att bilda meningar utifrån en bild

Vi fortsätter vårt skriv tema på tisdagens asl lektion. Idag utgick vi från en bild som barnen i sina skrivpar fick skriva meningar utifrån.

 

ASL – Räknesagor

Vi fortsätter att träna på hur man skriver en räknesaga och vad som är viktigt att ha med då vårt syfte är att arbeta ämnesöverskridande. Vi ser en fördel  och möjlighet att använda asl när vi skriver räknesagor.

Tema – vatten

Vi arbetar inom No med ett vatten tema. På dagens bildlektion fick barnen måla en havsbild och sedan klistra dit fiskar, bläckfiskar, hajar och annat smått och gott som de tyckte passade in i havet.

Skridskodag i Behrn Arena!

Vi har haft en härlig skridskodag i Behrn Arena med våra fantastiska barn!

    

Fadderträff på alla hjärtans dag!

Idag har vi träffat vårat faddrar i år fyra och pysslat alla hjärtans dag anda!

13, 14 och 15 kompisar

Vi tränar på att skriva 13, 14 och 15 kompisarna!

ASL – räknesagor

Barnen fick i sina skrivpar i uppgift att skriva en räknesaga. Vi tittade gemensamt på en räknesaga som jag gjort. Jag berättade min räknehändelse för dem och eleverna räknade rosorna och sa att den visade 10-4=6. Vi skrev sedan ner min räknehändelse tillsammans. Det var en gång en äng där det växte tio rosor. En dag kom det en pojke och plockade fyra rosor som han skulle ge till sin pappa. Hur många rosor fanns det sedan kvar på ängen? Eleverna fick sedan i sina skrivpar skriva en egen ränkesaga och rita en passade bild till den.

Måla efter instruktioner

Tema – Vatten

Idag har vi startat igång ett nytt No – tema om Vatten. Vi har bla annat kikat på några filmer om vattnets olika former: fast, flytande och gas!

Äldre inlägg