Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Månad: april 2017 (sida 2 av 2)

ASL – Någon har lämnat ett ägg…

Idag var det någon som hade lämnat ett vackert ägg hos oss, barnen fick i uppgift att fundera vem det kunde vara!

Det mystiska ägget…

  • Vad finns i ägget? Beskriv hur det ser ut, hur den känner sig…
  • Vem har lämnat det här? En mamma eller pappa? Någon annan? Varifrån kommer det?
  • När kommer det att kläckas? Om ni får gissa, när kläcks det? Varför just då?

Lek i Brunnssparken

Idag var det grupp 1 som var utomhus, de hade olika aktiviteter i Brunnsparken!

ASL – påskmeningar!

Idag har vi skrivit ned de påskord som vi kommit på. Utifrån dem skrev vi sedan meningar!

Kiwi – läsinlärning

Vi har läst i boken ”I en öken” och pratat om våra sinnen. Syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Det är skillnad vad man kan uppleva i en öken mot våran skog.

Nyare inlägg