Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Månad: september 2017

ASL – Varför är inte tjejer och killar likadana?

Under dagens ASL lektion startade vi upp vårt nya No tema som är kroppen. Vi utgick från en av frågeställningarna som finns i boken ”Stora boken om varför” som var ”Varför är inte tjejer och killar likadana?”

Barnen fick i sina skrivpar sitta och funderade på vad det kunde vara och sedan skriva ned dem.

Studiebesök på Tekniska kvarnen

Nu har alla tre grupperna varit iväg på en miljölektion på tekniska kvarnen.  Miljölektionen handlade  om att få uppleva deras kretsloppsland, både på vatten- och avfallsidan. Vi avslutade med en laborativ uppgift där barnen skulle gissa om olika frukter var flytande eller sjöng till botten. Barnen fick svar på  varför det är så, fråga dem gärna hemma får vi se om de kommer ihåg det!

Bild – årstiderna

Idag började vi på en årstidsbild. Barnen fick färglägga ett a3 i fyra olika färger som passar de olika årstiderna.

Bild – med 3d effekt

Denna veckas bilduppgift tränade både finmotoriken och tålamodet! Eleverna fick med hjälp att rita linjerna utanför och inuti handen på olika sätt upptäcka att det påverkar hur man sedan uppfattar bilden.

bilduppgiften är hämtad från skapligt enkelt : http://www.skapligtenkelt.se/2012/10/3d-effekt.html

ASL – Årstidsväxlingar

Idag har barnen fått skrivit om årtidsväxlingarna i deras ASL par och sedan fick de redovisa muntligt vad de kommit fram till.

36 leken

Idag så hade vi en sammarbetslek ute i skogen. 36 leken. Barnen blev indelade i  mindre grupper som tillsammans skulle lösa olika uppgifter tillsammans. Barnen fick slå en träning och sedan leta rätt på den siffran. När de sedan löst uppdraget tillsammans  i sin grupp fick de slå tärningen igen och addera antalet med den siffran de hade förut och sedan ända upp till 36. Det var väldigt kul att se hur barnen löste uppgifterna och samarbetade tillsammans!

Barnens egna Open Art konstverk!

Efter konstverk och att barnen både har fått skriva om sina favorit konstverk och målat dem fick de avslutningsvis även skapa dem! Resultaten blev fantastiska!

ASL – Open Art

Veckans ASL (att skriva sig till läsning) lektion var även den knuten till besöket på Open Art. Barnen fick i sina skrivpar skriva om det konstverk de fastnat mest för och beskriva det så utförligt de bara kunde.  Hur det såg ut, vilket material det var gjort av och varför de valde just det konstverket.

Bild – Open Art

På veckans bildlektion återkopplade vi till vårt besök på Open Art. Barnen fick i sina ASL (att skriva sig till läsning) par välja ut det konstverk de tyckte bäst om under vårt besök och måla av det.

Ute matematik

Under tisdagens lektion i skogen arbetade vi med tiokompisarna och att lägga hemliga mönster.  Båda uppgifterna var samarbetsövningar som man gjorde tillsammans med en klasskamrat. Att lägga ett hemligt mönster gick ut på att eleverna samlade naturförmål tillsammans, sedan fick de sitta rygg mot rygg där en av dem fick börja att lägga ut sina föremål. Sedan fick denna elev beskriva hur hen lagt sakerna genom att använda matematiska begrepp som ovanför, nedanför, höger, vänster, vågrätt, lodrätt så att kompisen kunde lägga ut sina föremål precis likadant.