Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Månad: oktober 2017

Halloween tema på denna dag!

Idag har dagen gått i Halloween tema! Men spökhistorier, film om traditionen,  pyssel och lite annat smått! En väldigt rolig dag!

ASL – Våra sinnen

Under veckan har vi jobbat med våra olika sinnen. Vi har sett på filmer och läst texter för varandra och varit ute i skogen och testat våra sinnen. Så idag har barnen i sina ASL skrivpar fått fundera på vad de har snappat upp och lärt sig under veckan.

Ute i naturen – våra sinnen

Idag på våra No lektioner har vi arbetat med våra sinnen. Barnen har två och två fått läsa en text för varandra och skrivit ner några meningar om det de lärt sig om de olika sinnena , Smaken, synen, hörseln, känseln och lukten.

På eftermiddagens No lektion som vi hade ute i skogen fick barnen fortsätta att jobba med sin kamrat från förmiddagen och nu fundera på olika saker om våra sinnen.

Bild – Lejon

PÅ dagens bildlektion fick barnen skapa ett lejon i hösttema. De fick börja med att gå ut och leta reda på fina lönn löv som skulle bli lejonets man!

ASL -kroppen

Bild – hösten

Idag har vi målat i höstens anda med regn och rusk! Vi har använt oss av sugrörs tekniken igen.

Svenska – kroppen

På dagens sista lektion som var svenska så fick barnen en bild på kropp. Sedan fick de ut sina kroppsord som de skrev under ASL passet. Sedan fick de klippa och klistra in dem på rätt plats på kroppen!

No – Kroppen

Under No lektionen fick barnen arbeta i grupper. Alla grupper fick ut en hög med bilder som de skulle sortera tillsammans i olika grupper som de tyckt att de   kunde passa in i. Sedan fick barnen komma fram och sätta upp sina bilder på tavlan där vi hade hängt upp ett papper med fyra rutor. Alla fick hjälpas åt och diskutera vilka de fyra grupperna var och vart alla bilder skulle sitta.  Vi enades om att grupperna var kroppsdelar, inreorgan, muskler och skelett. Barnen var otroligt duktiga!

ASL – kroppen

Under ASL lektionen fick barnen i sina skrivpar titta på en bild på en kropp.  På bilden var det streck till olika delar på kroppen som barnen skulle namnge.

Bild – årstidsväxllingar

Vår an bild med årstidsväxlingar har blivit klart. Nu har  trädet som vi målande med hjälp av penslar och sugrör på plats och idag har vi limmat dit löven!