Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Månad: november 2017 (sida 2 av 2)

Finmotorisk träning

Härligt med kreativa barn. Finmotorisk träning kan vara att bygga och skapa med lego!

Reflexer

Vi pratar om att vara gatsmart! Idag är temat reflexer.

 

Trafik

Idag har vi startat vårt nya SO tema som är trafik.

Vad tänker du på när du hör trafik? Vi gör en mindmap!

Bild – – klippövning

Idag har vi tränat på att klippa på bilden. Barnen fick klippa ut mallar och sedan fick de skapa en katt som kunde se ut på lite olika sätt beroende på hur man satt de olika delarna! Inte helt enkelt och väldigt nyttig träning!

ASL- Vad som får oss att må bra!

Skelett i skogen

I skogen i tisdags fick eleverna göra skelett av naturmaterial. I grupper om tre fick de utifrån en inspirationsbild skapa fritt.

 

Tillsammans benämnde vi sedan de olika skelettdelarna.

Vad får oss att må bra?

I No undervisningen fortsätter vi att jobba med kroppen och idag har vi pratat och läst om saker som får oss att leva och må bra.

Dikt

Nyare inlägg