Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Månad: januari 2018

Bild – planeterna

ASL – rymden

Idag har  barnen fått skriva texter utifrån några begrepp som vi valt ut.  Universum, planet, tyngdlös, astronaut, syre, månen och solen.  Barnen var otroligt duktiga och det märks att de snappat upp en hel del om rymden.

Bild – astronaut

Under dagens bilduppgift fick barnen klippa och klistra. Bilduppgiften var en astronaut i rymden där de fick sätta dit sitt egna ansikte.

ASL – Börjor

På dagens ASL lektion fick barnen fortsätta att träna på att skriva sagor och med fokus på sagans början. Den skulle ha koppling till vårt NO tema som igår handlade om månen.

Månens olika faser

i NO:n fortsätter vi med vårt rymdtema och idag har vi kikat lite närmare på månen och månens olika faser.

 

Klockdomino

Nu är vi igång igen och i matematiken startar vi upp med klockan! Eleverna fick under lektionen bla. spela ett klockdomino!