På dagens ASL lektion fick eleverna skriva om kristendomen utifrån några begrepp som symboliserar religionen. Deras uppgift var att bygga ut meningarna så mycket som möjligt och hämta kunskap från de filmer och texter vi sett och läst.