Vi fortsätter vårt skriv tema på tisdagens asl lektion. Idag utgick vi från en bild som barnen i sina skrivpar fick skriva meningar utifrån.