På dagens ASL lektion fick barnen fortsätta att träna på att skriva sagor och med fokus på sagans början. Den skulle ha koppling till vårt NO tema som igår handlade om månen.