Under ASL lektionen fick barnen i sina skrivpar titta på en bild på en kropp.  På bilden var det streck till olika delar på kroppen som barnen skulle namnge.