Vi fortsätter att träna på hur man skriver en räknesaga och vad som är viktigt att ha med då vårt syfte är att arbeta ämnesöverskridande. Vi ser en fördel  och möjlighet att använda asl när vi skriver räknesagor.