Vi fortsätter att träna på begreppen fler och färre.