Barnen fick i sina skrivpar i uppgift att skriva en räknesaga. Vi tittade gemensamt på en räknesaga som jag gjort. Jag berättade min räknehändelse för dem och eleverna räknade rosorna och sa att den visade 10-4=6. Vi skrev sedan ner min räknehändelse tillsammans. Det var en gång en äng där det växte tio rosor. En dag kom det en pojke och plockade fyra rosor som han skulle ge till sin pappa. Hur många rosor fanns det sedan kvar på ängen? Eleverna fick sedan i sina skrivpar skriva en egen ränkesaga och rita en passade bild till den.