På dagens ASL pass utgick vi från samma mönstermeningar som förra passet. Vi frågade barnen om de hade några funderingar på varför vi upprepade lektionen? Vi fick många olika tankar, ”för att träna mer på att skriva” ” komma ihåg att skriva punkt  och stor bokstav” ” för att vi ska nöta in” ”träna på att stava rätt”.  Toppen!

Något vi uppmanar till, och som är en del av syftet med asl lektionerna, är samspelet och kommunikationen med sin skrivpartner.  ”Vad ska vi skriva? Hur ska vi formulera oss? Hjälp mig att ljuda! Vad tror du? ”

Många härliga skrattfulla diskussioner får vi ta del av. När det inte låter rätt när de skriver blir det ibland många skratt och försök innan de hittar rätt!