Under dagens bilduppgift fick barnen klippa och klistra. Bilduppgiften var en astronaut i rymden där de fick sätta dit sitt egna ansikte.