PÅ dagens bildlektion fick barnen skapa ett lejon i hösttema. De fick börja med att gå ut och leta reda på fina lönn löv som skulle bli lejonets man!