Denna veckas bilduppgift tränade både finmotoriken och tålamodet! Eleverna fick med hjälp att rita linjerna utanför och inuti handen på olika sätt upptäcka att det påverkar hur man sedan uppfattar bilden.

bilduppgiften är hämtad från skapligt enkelt : http://www.skapligtenkelt.se/2012/10/3d-effekt.html