Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Kategori: NO (sida 2 av 5)

Skelett i skogen

I skogen i tisdags fick eleverna göra skelett av naturmaterial. I grupper om tre fick de utifrån en inspirationsbild skapa fritt.

 

Tillsammans benämnde vi sedan de olika skelettdelarna.

Vad får oss att må bra?

I No undervisningen fortsätter vi att jobba med kroppen och idag har vi pratat och läst om saker som får oss att leva och må bra.

ASL – Våra sinnen

Under veckan har vi jobbat med våra olika sinnen. Vi har sett på filmer och läst texter för varandra och varit ute i skogen och testat våra sinnen. Så idag har barnen i sina ASL skrivpar fått fundera på vad de har snappat upp och lärt sig under veckan.

Ute i naturen – våra sinnen

Idag på våra No lektioner har vi arbetat med våra sinnen. Barnen har två och två fått läsa en text för varandra och skrivit ner några meningar om det de lärt sig om de olika sinnena , Smaken, synen, hörseln, känseln och lukten.

På eftermiddagens No lektion som vi hade ute i skogen fick barnen fortsätta att jobba med sin kamrat från förmiddagen och nu fundera på olika saker om våra sinnen.

ASL -kroppen

Svenska – kroppen

På dagens sista lektion som var svenska så fick barnen en bild på kropp. Sedan fick de ut sina kroppsord som de skrev under ASL passet. Sedan fick de klippa och klistra in dem på rätt plats på kroppen!

No – Kroppen

Under No lektionen fick barnen arbeta i grupper. Alla grupper fick ut en hög med bilder som de skulle sortera tillsammans i olika grupper som de tyckt att de   kunde passa in i. Sedan fick barnen komma fram och sätta upp sina bilder på tavlan där vi hade hängt upp ett papper med fyra rutor. Alla fick hjälpas åt och diskutera vilka de fyra grupperna var och vart alla bilder skulle sitta.  Vi enades om att grupperna var kroppsdelar, inreorgan, muskler och skelett. Barnen var otroligt duktiga!

Studiebesök på Tekniska kvarnen

Nu har alla tre grupperna varit iväg på en miljölektion på tekniska kvarnen.  Miljölektionen handlade  om att få uppleva deras kretsloppsland, både på vatten- och avfallsidan. Vi avslutade med en laborativ uppgift där barnen skulle gissa om olika frukter var flytande eller sjöng till botten. Barnen fick svar på  varför det är så, fråga dem gärna hemma får vi se om de kommer ihåg det!

ASL – Årstidsväxlingar

Idag har barnen fått skrivit om årtidsväxlingarna i deras ASL par och sedan fick de redovisa muntligt vad de kommit fram till.

Bönorna växer så det knakar!

Nu är det 17 dagar sen som vi planterade våra bönor och de har verkligen växt ordentligt!

Äldre inlägg Nyare inlägg