Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Kategori: Svenska (sida 1 av 9)

ASL – Om påsken

Vad vet du om påsken? Vad är påsken för dig? Eleverna skriver fritt om påsken på dagens ASL lektion 🙂

Högläsning – Astrid Lindgrens

Vi arbetar med texten Sunnanäng skriven av Astrid Lindgren. Eleverna får under lektionen träna på att förflytta sig mellan olika föreställningsvärldar och se om de kan se likheter med andra texter vi läst. Alla elever får dessutom formulera var sin fråga eller tanke som de skriver ner och lägger i en burk. Lapparna går vi sedan igenom och diskuterar, med syftet att vi ska se att vi kan uppfatta saker i texterna olika och att vi genom diskussion kanske kan dra andra slutsatser än om vi arbetat själva. Alla lappar var anonyma.

ASL – Om friluftsdagen

Igår spenderade vi större delen av dagen i Behrn arena och åkte skridskor. Detta fick barnen skriva om på dagens ASL pass. Det fick i uppdrag att använda så många beskrivande ord som möjligt.

ASL _ Religion

På dagens ASL lektion fick eleverna skriva om kristendomen utifrån några begrepp som symboliserar religionen. Deras uppgift var att bygga ut meningarna så mycket som möjligt och hämta kunskap från de filmer och texter vi sett och läst.

Högläsning – Flickan med svavelstickorna

Idag har vi läst berättelsen , Flickan med svavelstickorna. Sedan arbetade vi tillsammans  med återberättarmodellen, berättelse ansiktet. Barnen fick tillsammans fundera på vem som var huvudpersonen, vilken tid och miljö historien utspelade sig i, vad sagans problem var och sedan kunna sammafatta början, mitten och slutet.

ASL – adjektiv

ASL – Dikter om rymden

Läsmys

Idag hade barnen läsmys på svenska lektionen.  De fick göra en presentation av boken och beskriva  huvudpersoner, miljö och handling.

ASL – Rymden

Idag fick barnen fantasiera om att de landade på en planet i rymden. Vilka bor där? Hur ser miljön ut? Berätta och skriv ned så detaljerat som möjligt!

ASL – Hur kan vi leva miljövänligare?

Under dagens ASL pass arbetade vi med vårt SO tema som är trafik och om hur vi kan leva miljövänligare.

Äldre inlägg