Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Kategori: Svenska (sida 1 av 9)

ASL – Dikter om rymden

Läsmys

Idag hade barnen läsmys på svenska lektionen.  De fick göra en presentation av boken och beskriva  huvudpersoner, miljö och handling.

ASL – Rymden

Idag fick barnen fantasiera om att de landade på en planet i rymden. Vilka bor där? Hur ser miljön ut? Berätta och skriv ned så detaljerat som möjligt!

ASL – Hur kan vi leva miljövänligare?

Under dagens ASL pass arbetade vi med vårt SO tema som är trafik och om hur vi kan leva miljövänligare.

Trafikbegrepp

Vi upprepar och befäster några begrepp från gårdagen. Varför är det viktigt med samspel i trafiken? Vad är en bilist? Reflex…

Eleverna skapar meningar utifrån nyckelord.

ASL- Vad som får oss att må bra!

Dikt

ASL – Våra sinnen

Under veckan har vi jobbat med våra olika sinnen. Vi har sett på filmer och läst texter för varandra och varit ute i skogen och testat våra sinnen. Så idag har barnen i sina ASL skrivpar fått fundera på vad de har snappat upp och lärt sig under veckan.

ASL -kroppen

Svenska – kroppen

På dagens sista lektion som var svenska så fick barnen en bild på kropp. Sedan fick de ut sina kroppsord som de skrev under ASL passet. Sedan fick de klippa och klistra in dem på rätt plats på kroppen!

Äldre inlägg