Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Kategori: Svenska (sida 2 av 9)

ASL – Våra sinnen

Under veckan har vi jobbat med våra olika sinnen. Vi har sett på filmer och läst texter för varandra och varit ute i skogen och testat våra sinnen. Så idag har barnen i sina ASL skrivpar fått fundera på vad de har snappat upp och lärt sig under veckan.

ASL -kroppen

Svenska – kroppen

På dagens sista lektion som var svenska så fick barnen en bild på kropp. Sedan fick de ut sina kroppsord som de skrev under ASL passet. Sedan fick de klippa och klistra in dem på rätt plats på kroppen!

ASL – kroppen

Under ASL lektionen fick barnen i sina skrivpar titta på en bild på en kropp.  På bilden var det streck till olika delar på kroppen som barnen skulle namnge.

ASL – Varför är inte tjejer och killar likadana?

Under dagens ASL lektion startade vi upp vårt nya No tema som är kroppen. Vi utgick från en av frågeställningarna som finns i boken ”Stora boken om varför” som var ”Varför är inte tjejer och killar likadana?”

Barnen fick i sina skrivpar sitta och funderade på vad det kunde vara och sedan skriva ned dem.

ASL – Årstidsväxlingar

Idag har barnen fått skrivit om årtidsväxlingarna i deras ASL par och sedan fick de redovisa muntligt vad de kommit fram till.

ASL – Open Art

Veckans ASL (att skriva sig till läsning) lektion var även den knuten till besöket på Open Art. Barnen fick i sina skrivpar skriva om det konstverk de fastnat mest för och beskriva det så utförligt de bara kunde.  Hur det såg ut, vilket material det var gjort av och varför de valde just det konstverket.

ASL – Det bästa med sommaren!

ASL – När jag blir stor…

Idag jobbar vi med mönstermeningar och barnen har fått fundera över saker som de vill göra,bli, uppleva när de blir stora!

Svenska – skriva

Vi skriver till en bildserie. Det blir en egen bok om att tappa en tand och se om tandfén kommer.

Äldre inlägg Nyare inlägg