Idag har eleverna tillsammans med vår VFU-student  arbetat med sagan ”De tre små grisarna”.  Medan sagan lästes upp fick eleverna lägga sex stycken bilder i rätt ordning. Dessa klistrades sedan upp på papper och eleverna fick färglägga.

img_0074