På tisdagar har vi en lektion där vi tränar finmotorik. Idag har barnen fått konstruera efter en egenritade instruktion/ modell.