Vi arbetar med ASL – Att skriva sig till läsning. Då vi inte använder oss av pennan i samma utsträckning kompletterar vi med annan finmotorik träning. Idag fick de sätta ihop gem. Denna grupp fick ihop gemen till 13 meter!