På eftermiddagen idag arbetade vi med en fakta text om snö tillsammans. Vi började prata om vad en faktatext var för något och vad som kännetecknar en sådan. Sedan läste vi en text om snö och barnen fick tillsammans berätta vad de kom ihåg.

 

Tillsammans gjorde vi en mindmap och skrev en gemensam text i ämnet. Detta blev sedan februaris ”bild” till kalenderbladet.