Idag har v haft gemensamskrivning om fåglarna talgoxen, blåmesen och domherren!