Vi arbetar med texten Sunnanäng skriven av Astrid Lindgren. Eleverna får under lektionen träna på att förflytta sig mellan olika föreställningsvärldar och se om de kan se likheter med andra texter vi läst. Alla elever får dessutom formulera var sin fråga eller tanke som de skriver ner och lägger i en burk. Lapparna går vi sedan igenom och diskuterar, med syftet att vi ska se att vi kan uppfatta saker i texterna olika och att vi genom diskussion kanske kan dra andra slutsatser än om vi arbetat själva. Alla lappar var anonyma.