Vi läser just nu ”Mitt hjärta hoppar och skrattar” .  Efter att vi läst dagens kapitel fick barnen skriva vad de snappat upp på en post it lapp som vi sedan satt upp på tavlan och lästa tillsammans.