PÅ utematematiken undersöker vi bland annat begreppet meter. Hur lång är en meter? Vi letar efter saker som vi tror är en meter. Barnen la sedan ihop alla saker de hittat och kom fram till att de hittat föremål som tillsammans blev 12 meter!

Vi letar också efter ett träd som har en omkrets på en meter.

Vi ser hur långt vi kan hoppa jämnfota!