Idag gjorde vi välj-byt-välj: ett sätt att tänka till om sitt eget lärande.

Meningen med övningen är att introducera kamratbedömning och att eleven ska få tips av kompisen på vad man kan tänka på och förbättra, samt reflektera över det man gjort.

img_0126 img_0127

Eleven skriver sitt namn tio gånger och ringar sedan in den version de tycker blev bäst. Sedan byter hen papper med kompisen bredvid och ringar in bästa versionen på hens papper. Varför valdes just den versionen? Vi motiverar vårt val och ger positiv feedback.