Under No lektionen fick barnen arbeta i grupper. Alla grupper fick ut en hög med bilder som de skulle sortera tillsammans i olika grupper som de tyckt att de   kunde passa in i. Sedan fick barnen komma fram och sätta upp sina bilder på tavlan där vi hade hängt upp ett papper med fyra rutor. Alla fick hjälpas åt och diskutera vilka de fyra grupperna var och vart alla bilder skulle sitta.  Vi enades om att grupperna var kroppsdelar, inreorgan, muskler och skelett. Barnen var otroligt duktiga!