Under problemlösningslektionen idag jobbade vi med våra White bords tavlor. Eleverna fick jobba två och två och hjälpas åt att lösa de olika uppgifterna.