På dagens problemlösningslektion fick barnen skriva egna räknesagor.