På dagens problemlösningslektion jobbade vi med tallinjen.  Barnen fick olika uppgifter där de antigen skulle gå höger eller vänster på tallinjen och lista ut vilket tal de skulle hamna på.  Barnen jobbar två och två och ska tillsammans lösa uppgiften på en whiteboard.

img_0807