I skogen i tisdags fick eleverna göra skelett av naturmaterial. I grupper om tre fick de utifrån en inspirationsbild skapa fritt.

 

Tillsammans benämnde vi sedan de olika skelettdelarna.