Nu har alla tre grupperna varit iväg på en miljölektion på tekniska kvarnen.  Miljölektionen handlade  om att få uppleva deras kretsloppsland, både på vatten- och avfallsidan. Vi avslutade med en laborativ uppgift där barnen skulle gissa om olika frukter var flytande eller sjöng till botten. Barnen fick svar på  varför det är så, fråga dem gärna hemma får vi se om de kommer ihåg det!