Vi skriver till en bildserie. Det blir en egen bok om att tappa en tand och se om tandfén kommer.