I röda gruppen har vi SVJ som högläsningsbok just nu. Det väcks många tankar och idéer under läsningens gång. Några tjejer i klassen har sett till att SVJ är med oss i klassrummet. Eftersom SVJ är minst 4 gånger så stor som en människa fick vi börja med att mäta ut hur mycket papper det skulle gå åt och vi märkte snart att det bara skulle få plats med hans ben. Så benen finns nu på plats i vårt klassrum!

img_0618 img_0617img_0630