Brunnsskolans tvåor

Glädje Trygghet Kunskap

Etikett: ASL (sida 1 av 5)

ASL – Om påsken

Vad vet du om påsken? Vad är påsken för dig? Eleverna skriver fritt om påsken på dagens ASL lektion 🙂

ASL – Börjor

På dagens ASL lektion fick barnen fortsätta att träna på att skriva sagor och med fokus på sagans början. Den skulle ha koppling till vårt NO tema som igår handlade om månen.

ASL – Dikter om rymden

ASL – Hur kan vi leva miljövänligare?

Under dagens ASL pass arbetade vi med vårt SO tema som är trafik och om hur vi kan leva miljövänligare.

ASL – Våra sinnen

Under veckan har vi jobbat med våra olika sinnen. Vi har sett på filmer och läst texter för varandra och varit ute i skogen och testat våra sinnen. Så idag har barnen i sina ASL skrivpar fått fundera på vad de har snappat upp och lärt sig under veckan.

ASL – kroppen

Under ASL lektionen fick barnen i sina skrivpar titta på en bild på en kropp.  På bilden var det streck till olika delar på kroppen som barnen skulle namnge.

ASL – Varför är inte tjejer och killar likadana?

Under dagens ASL lektion startade vi upp vårt nya No tema som är kroppen. Vi utgick från en av frågeställningarna som finns i boken ”Stora boken om varför” som var ”Varför är inte tjejer och killar likadana?”

Barnen fick i sina skrivpar sitta och funderade på vad det kunde vara och sedan skriva ned dem.

ASL – Årstidsväxlingar

Idag har barnen fått skrivit om årtidsväxlingarna i deras ASL par och sedan fick de redovisa muntligt vad de kommit fram till.

ASL – Open Art

Veckans ASL (att skriva sig till läsning) lektion var även den knuten till besöket på Open Art. Barnen fick i sina skrivpar skriva om det konstverk de fastnat mest för och beskriva det så utförligt de bara kunde.  Hur det såg ut, vilket material det var gjort av och varför de valde just det konstverket.

ASL – Det bästa med sommaren!

Äldre inlägg