På bilden har vi introducerat begreppet perspektiv.