Under tisdagens lektion i skogen arbetade vi med tiokompisarna och att lägga hemliga mönster.  Båda uppgifterna var samarbetsövningar som man gjorde tillsammans med en klasskamrat. Att lägga ett hemligt mönster gick ut på att eleverna samlade naturförmål tillsammans, sedan fick de sitta rygg mot rygg där en av dem fick börja att lägga ut sina föremål. Sedan fick denna elev beskriva hur hen lagt sakerna genom att använda matematiska begrepp som ovanför, nedanför, höger, vänster, vågrätt, lodrätt så att kompisen kunde lägga ut sina föremål precis likadant.